“Aleksėjaus šakos” istorija
 

England Lithuania Poland
Древо Алексей Гурчин (100%)

Фрагмент грамотыŠi giminės linija kilusi iš Lenkijos didiko Aleksėjaus Gurčino. Jo šeimos herbo vardo mums nepasisekė nustatyti. Jo sūnus - Danilas 1672 metais padarė carui Aleksejui Michailovičiui stiklo gamyklos projektą, ir 1701 metais

 

gavo iš Petro I-ojo teisę statyti pirmąją tautinę vaistinę Maskvoje.

Фото аптеки и грамоты
Danilo sūnus - Dmitrijus buvo Maskvos vaistininkas ir Anos Joanovnos rūmų gydytojas. Ana Joanovna pasiuntė Dmitrijų į subtilią misiją, pas Mazepą į Ukrainą.
Mazepa iteikė Dmitrijui "Universalus" (įvairūs dokumentai ir raštai). 1722 metais Dmitrijus nuvyko į Nežinsko miestą, Kruty kaimą, Borziansko (Černigovo)guberniją, kur jis ir toliau dirbo vaistininku. Nuo tada ši linija tapo ukrainietiška ir esami palikuonys yra kilę iš

 

Nežinsko apskrities.

Фото галерея с.Круты, Украина
1730 metais pagal aukščiausiąjį įsakymą Dmitrijus buvo iškviestas atgal į Maskvą, kur ir mirė 1733 metais. Matyt jis buvo nusipelnęs, nes buvo palaidotas Grebenickojos cerkvėje. Černigovo archyviniame fonde, 1786 metų bajorų deputatų susirinkimo byloje "Apie bajorystės paskirstymą" (kurioje yra įvairių asmenų bajorystės patvirtinimas ir įregistravimas) yra įrašyti Gurčinai, lenkų bajoras Dmitrijus Danilovičius bei jo sūnus Matvėjus. Jie, komisijos sprendimu, įrašyti į antros dalies genealoginę (karininkų bajorų) kilmingųjų knygą. Semionas Matvejevičius buvo šimtininkas, Zankovskos šimtinės atamanas.
Būtent dėl šios priežasties jis ir prarado bajoro titulą.

 

Исторя древаAleksėjaus šakos - istorija Древо Алексей Гурчин (100%)

Родословные древа
  В начало страницы  
E-mail Фамильный клуб - Главная страница
 

 

Genealoginiai
medžiai

 

Герб Крупосин

Jeronimas Gurčinas
ziur.daug.>

Аптека основанная Даниилом

Aleksėjaus Gurčinas
ziur.daug.>

http://www.radzima.org/pub/miesta.php?lang=ru&miesta_id1=hrsvhurc
Радзіма майго духу


 
 
           
Hosted by uCoz